Istota a bezpečie
pre vás

 

Odborníci na občianske poistenia z najväčšej siete poisťovacích maklérov INSIA vám pomáhajú nájsť to správne poistenie, zaisťujú zmeny a riešia poistné udalosti.

 

 

Zodpovednosť z nehnuteľnostiPoistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti potrebujete v prípade, že vlastníte akúkoľvek nehnuteľnosť, teda nielen dom, ale napríklad len chatu či parcelu. Vlastník nehnuteľnosti totiž často zodpovedá za škodu, ktorú utrpí niekto iný v súvislosti s touto nehnuteľnosťou.

Najčastejšie sa toto poistenie dojednáva ako súčasť poistenia nehnuteľnosti, zvyčajne však na pomerne nízke sumy. Odporúčame vám preto preveriť, či sa vaše súčasné poistenie zodpovednosti vzťahuje aj na škody tohto typu a či je limit dostatočný. Staršie poistky bývajú uzavreté na veľmi nízke sumy a súdy v dnešnej dobe priznávajú poškodeným oveľa vyššie odškodnenie ako predtým. Kontaktuje niektorú z našich kancelárií a nechajte si zdarma vykonať kontrolu vášho poistenia zodpovednosti.