INSIA v spolupráci s poisťovňou Colonnade Vám prinášajú úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom.

  • Neviaže sa na konkrétne osoby - poisťujete totiž všetky sedadlá v motorovom vozidle podľa technického preukazu.
  • Cena poistného nezohľadňuje pozíciu miesta v motorovom vozidle. Rovnakú cenu teda platíte za rizikovejšie miesto spolujazdca vedľa vodiča aj za bezpečnejšie miesto vzadu.
  • Platí nielen pre zrážku dvoch motorových vozidiel. K úrazu nemusí dôjsť len pri havárii dvoch motorových vozidiel, ale napr. pri strete so zverou či pri náraze do stromu alebo budovy.