Dokumenty na stiahnutie

Záznam o nehode 

Od 1. júna 2010 sú účastníci dopravnej nehody povinní pri škodovej udalosti vyplniť a podpísať tlačivo - Správa o nehode. Tlačivo pre účastníkov slúži ako záznam o dopravnej nehode. Ak ho nemáte, môžete si ho stiahnuť tu a vytlačiť

Stiahnuť

Postup pri dopravnej nehode 

Dopravná nehoda je situácia, do ktorej sa môže dostať každý. Okrem vlastnej prvej pomoci treba pri dopravnej nehode dodržať aj zásady bezpečnosti a zhodnotiť situáciu. Vytlačte si postup pri dopravnej nehode a uložte si ho do svojho vozidla.

Stiahnuť

Výpoveď poistnej zmluvy  

Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy. Vygenerujte si výpoveď Poistnej zmluvy prostredníctvom jednoduchého formulára. Do formulára vypíšete požadované údaje, vygenerujeme Vám list, ktorý je potrebný podpísať a doporučene odoslať do poisťovne.

Formulár