Poistenie GAP - poistenie finančnej straty

 

Chcete ochrániť vašu investíciu do nového auta? Nechcete zostať bez automobilu v prípade totálnej škodovej udalosti, či krádeže? V takom prípade sa oboznámte s poistením GAP.

Čo je GAP?

GAP je samostatné základné poistenie, ktoré vhodne dopĺňa havarijné poistenie. 

Zatiaľ čo havarijné poistenie kryje vaše riziko len do výšky všeobecnej trhovej ceny automobilu v čase poistnej udalosti, poistenie GAP kryje celú investíciu vynaloženú na kúpu nového, či ojazdeného auta.  

Každý nový automobil ihneď po kúpe stráca svoju hodnotu. Táto hodnota môže počas 3 rokov klesnúť až o polovicu, takže v prípade poistnej udalosti dostanete i pri najlepšom havarijnom poistení približne polovicu z ceny auta, ktorú ste za ňu zaplatili. 

Poistenie finančnej straty GAP kryje práve rozdiel medzi nákupnou cenou automobilu a cenou, ktorú mal automobil tesne pred vznikom poistnej udalosti. 

Počas prvých piatich rokov si môžete zabezpečiť finančné krytie škody porovnateľné s cenou pri kúpe vášho automobilu. 


Poistné krytie GAP v praxi

 

  • proti finančnej strate pri odcudzení (krádeži) vozidla

  • proti finančnej strate v dôsledku totálneho zničenia (havárii, živelnej pohrome) vozidla 


Výhody GAP

 

  • pokrytie rozdielu poistného plnenia medzi nákupnou cenou automobilu a poistným plnením z havarijného poistenia 

  • pokrytie spoluúčasti z dojednaného havarijného poistenia , ak je tak dohodnuté v poistnej zmluve

  • poistenie je možné dojednať pre nové, ale aj ojazdené automobily až do 6 rokov od prvej evidenciegmail automobilu 

  • maximálne plnenie  až do výšky 40 000 €