Ochrana osobných údajov

Vážime si vašej dôvery, preto dbáme na ochranu vášho súkromia a Vašich osobných údajov

 

Spoločnosť Insia Delman s.r.o., so sídlom Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina a zmluvní partneri siete INSIA, sa zaoberajú sprostredkovaním finančných služieb, najmä v oblasti sprostredkovania poistenia, úverových a sporiacich produktov.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s právnymi predpismi a osvedčenými štandardmi.

Prečítajte si naše
Pravidlá ochrany osobných údajov, kde zistíte, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a na ako dlho, ako s nimi nakladáme, komu ich môžeme odovzdať a aké sú vaše práva.

Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas a starostlivo si všetko prečítate.

Pravidlá ochrany osobných údajov