Istota a bezpečie
pre vás

 

Odborníci na občianske poistenia z najväčšej siete poisťovacích maklérov INSIA vám pomáhajú nájsť to správne poistenie, zaisťujú zmeny a riešia poistné udalosti.

 

 

 

Zodpovednosť z domácnosti

Zodpovednosť z prevádzky domácnosti je základným druhom poistenia zodpovednosti v bežnom občianskom živote. Vzťahuje sa zvyčajne na všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pokrýva najčastejšie situácie, z ktorých vám môže vzniknúť zodpovednosť za spôsobenú škodu.

Neopatrná jazda vašich detí na bicykli alebo vaša nepozornosť a následná zrážka s lyžiarom na zjazdovke v Rakúsku môžu byť príčinou značnej škody na zdraví iných osôb. Preto treba voliť dostatočne vysoké limity poistenia zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu z bežného života sa zvyčajne dohoduje súčasne s poistením vybavenia domácnosti. Špecialisti na poistenie občanov v INSIA vám odpovedia na vaše otázky k tomuto poisteniu a pomôžu vám vybrať vhodné limity poistného plnenia. Zavolajte alebo navštívte niektorú z mnohých kancelárií INSIA a nechajte si zdarma prekontrolovať vaše poistenie zodpovednosti.