Čo je to Povinné zmluvné poistenie "PZP"?

 Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a na jeho základe nahrádza škodu tretej strane – poškodenému. Každý motorista je totiž zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou motorového vozidla. Štát ukladá povinnosť uzavrieť PZP preto, aby chránil obete dopravných nehôd a rovnako stanovuje minimálne limity poistného krytia, ktoré musia byť v zmluve PZP uvedené.

 

Kto musí mať uzatvorené PZP?

  Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Povinnosť uzavrieť PZP má teda:

 • držiteľ vozidla (uvedený v OEV),

 • nájomca pri leasingových vozidlách,

 • vlastník (nie je zapísaný v OEV) alebo prevádzkovateľ,

 • vodič (cudzinec).

Výhody ONLINE poistenia PZP

 • aktuálne porovnanie cien PZP od všetkých poisťovní na jednom mieste,

 • okamžitá platnosť poistenia

 • biela karta ihneď k dispozícií

 • bez nutnosti podpisovať zmluvu

 • možnosť okamžitého prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte

 • možnosť online platby

 • všetky potrebné dokumenty týkajúce sa poistky máte nepretržite k dispozícií

 • www.AutoPoistenie.sk

 

Naši partneri