Aktuality

Mladí ľudia na Slovensku majú najviac dlhov, ktoré nedokážu splácať, u mobilných operátorov. Ich podlžnosti...
Extrémne sucho počas letných mesiacov v Nemecku, ktoré spôsobilo prudký pokles úrody zemiakov, zvýši ich ce...
Olympijské hnutie spája sily s Allianzom ako dôveryhodným partnerom. Ambíciou je využiť silu športu na spoj...
Podľa najnovšieho indexu politického rizika, ktorý pravidelne zostavuje nadnárodná spoločnosť Coface,  dosi...
Dôchodkový vek na Slovensku sa bude zverejňovať päť rokov dopredu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom p...
Na Slovensku sa momentálne podľa posledných štatistík nachádza 8066 cestných mostov. Mnohé z nich sú v hava...
Francúzska pošta si chce zabezpečiť prežitie na základe rozšírenia svojich finančných obchodov. Tento štátn...
Európske „tieňové bankovníctvo" zaznamenalo v minulom roku nečakaný pokles. Po viac ako dekáde často rýchle...
V máji tohto roka došlo v saskom hlavnom meste Drážďany k čiastkovej detonácii starej bomby z leteckého nál...
Napriek tomu, že poistné udalosti musia byť posudzované prípad od prípadu, znalosť legislatívy je dôležitá ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Zdroj: www.opoisteni.sk