Aktuality

Dôchodkový vek na Slovensku sa bude zverejňovať päť rokov dopredu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom p...
Na Slovensku sa momentálne podľa posledných štatistík nachádza 8066 cestných mostov. Mnohé z nich sú v hava...
Francúzska pošta si chce zabezpečiť prežitie na základe rozšírenia svojich finančných obchodov. Tento štátn...
Európske „tieňové bankovníctvo" zaznamenalo v minulom roku nečakaný pokles. Po viac ako dekáde často rýchle...
V máji tohto roka došlo v saskom hlavnom meste Drážďany k čiastkovej detonácii starej bomby z leteckého nál...
Napriek tomu, že poistné udalosti musia byť posudzované prípad od prípadu, znalosť legislatívy je dôležitá ...
Podľa analýzy Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti  predstavoval dlh vybraných slovenských fi...
Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov má od roku 2021 priniesť spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce. Vyko...
Študenti stredných škôl, študenti denného štúdia na vysokých školách a tiež doktorandi nie sú poistencami S...
UNIQA poisťovňa opäť potvrdila svoju dobrú kondíciu a v prvom polroku 2018 si podľa predbežných výsledkov o...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Zdroj: www.opoisteni.sk