Výpočet a porovnanie ponúk Povinného zmluvného poistenia (PZP)

po vyplnení údajmi Vám kalkulačka porovná ponuky od viacerých poisťovní

Údaje o poisťovanom vozidle

Údaje o Držiteľovi vozidla

Držiteľ je osoba, ktorá je alebo bude uvedená v technickom preukaze (TP) ako držiteľ vozidla.

Údaje o poistníkovi

Poistník je osoba, ktorá bude platiť poistné uvedené v poistnej zmluve.

Údaje do poistnej zmluvy