Kontakt

Insia Delman, s.r.o.
Člen siete INSIA

Kontakt
Mobil: (+421) 918 447 107
Tel: (+421) 41 764 58 98
Fax: (+421) 41 723 23 23
Email: insiadelman@insia.skSpoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12074/L
Zápis v Obchodnom registri SR

Zápis v registri Národnej banky Slovenska pod číslom: 133252 Tu si môžete skontrolovať registráciu: http://regfap.nbs.sk/search.php

IČO: 36 39 05 93
DIČ: 20 21 52 44 28
IČ DPH: SK20 21 52 44 28


Sídlo:
Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina, SR

Adresa kancelárie:
Jána Milca 5, 010 01 Žilina, SR

INSIA SK s.r.o. je zapísaná v v zozname samostatných finančných agentov registra vedeného Národnou bankou Slovenska č. 127035
Pridané: 04.10.2012 18:22x
Potrebujete pomôcť?
Neváhajte nas kontaktovať!