Aktuality

Poistencom, ktorým v súvislosti s nástupom do prvého zamestnania vznikne dôcho...
Slováci sú z roka na rok finančne gramotnejší a mnohí si tak dokážu urobiť poriadok so svojimi peniazmi.
Poisťovňa by mala vzbudzovať pocit istoty a bezpečia. Okrem toho si ľudia v značnej miere spájajú s kvalitn...
Zmena majiteľa vozidiel sa vždy dotýka aj povinností týkajúcich sa poistenia – kto ho uzatvára a kto platí....
Mnoho slovenských mužov na preventívne prehliadky k urológom nechodí. Pritom vďaka nim je možné rakovinu pr...
Allianz – Slovenská poisťovňa aj tento rok obhájila obe prvenstvá v súťaži Hermes Komunikátor roka 2018.
Česká Asociácia spoločností finančného poradenstva a sprostredkovania (ČASF) a slovenská Asociácia finančný...
UNIQA poisťovňa rástla rýchlejšie ako poistný trh (trh: 5,4% / UNIQA: 7,0%), svoj podiel zvýšila na 5,3%. H...
Úspešná spolupráca poisťovne Groupama a OTP Banky, ktorá je jej strategickým partnerom, aj naďalej pokračuj...
Od 1. januára 2019 sa zvyšuje minimálny aj maximálny vymeriavací základ. Nový minimálny vymeriavací základ ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Zdroj: www.opoisteni.sk