Aktuality

Sociálna poisťovňa ku koncu júla 2018 evidovala 81.138 dohôd o brigádnickej práci študentov bez dôchodkovéh...
Nárok na finančnú podporu v čase dočasnej pracovnej neschopnosti má poistenec najviac 52 týždňov od jej vzn...
Slováci míňajú počas dovolenky stovky eur. Podľa aktuálnych údajov štatistického úradu EÚ Eurostat, zverejn...
Začiatok školského roka prináša rodičom otázku vreckového a vlastných peňazí pre deti a tínedžerov. Zvlášť ...
Europ Assistance Česká republika a Slovenská republika novo ponúka klientom, ktorí majú záujem o uzatvoreni...
V medziročnom porovnaní zisk rakúskej poisťovacej skupiny vzrástol o 47,5 %. Výsledok pozitívne ovplyvnil j...
Pod týmto názvom bol zverejnený článok Deana M. Klisura, ktorý je v spoločnosti MARSH prezidentom zodpovedn...
Nedostatok zrážok v Rakúsku pokračuje. Podľa odborných odhadov Agrárnej komory bude úroda obilnín horšia, n...
Hlavným dôvodom, prečo firmy meškajú s vyplácaním faktúr alebo ich neuhradia vôbec, je to, že im dlhujú vla...
Čínsky bankový a poisťovací regulátor požiadal finančné inštitúcie, aby poskytli väčšiu podporu investíciám...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Zdroj: www.opoisteni.sk