Aktuality

Allianz – Slovenská poisťovňa sa stala najdôveryhodnejšou poisťovňou už po tretíkrát. Rozhodlo o tom pribli...
Príprave výstavy Breugelových diel predchádzali dlhodobé výskumné a reštaurátorské práce, na ktorých 6 roko...
Infekcia HPV (Human Papiloma Virus) patrí v dnešnej dobe k najčastejšej sexuálne prenosnej infekcii. Ide o ...
Vianoce sú už tradične časom rodinných stretnutí, hojnosti a dobrého jedla. Počas sviatkov však nie zriedka...
Vianoce sú finančná záťaž pre každú rodinnú peňaženku. V tomto čase rastie aj zadlženosť Slovákov. Viac ako...
Ak sa poistencom Aegonu stane v zimnom stredisku úraz alebo poranenie, ktoré si vyžiada hospitalizáciu, poi...
Bratislavskí hasiči zasahujú pri požiari na Hlavnom námestí v Bratislave, ktorý vypukol po pol štvrtej. Inf...
Poistencom, ktorým v súvislosti s nástupom do prvého zamestnania vznikne dôcho...
Slováci sú z roka na rok finančne gramotnejší a mnohí si tak dokážu urobiť poriadok so svojimi peniazmi.
Poisťovňa by mala vzbudzovať pocit istoty a bezpečia. Okrem toho si ľudia v značnej miere spájajú s kvalitn...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Zdroj: www.opoisteni.sk