Aktuality

Europ Assistance Česká republika a Slovenská republika novo ponúka klientom, ktorí majú záujem o uzatvoreni...
V medziročnom porovnaní zisk rakúskej poisťovacej skupiny vzrástol o 47,5 %. Výsledok pozitívne ovplyvnil j...
Pod týmto názvom bol zverejnený článok Deana M. Klisura, ktorý je v spoločnosti MARSH prezidentom zodpovedn...
Nedostatok zrážok v Rakúsku pokračuje. Podľa odborných odhadov Agrárnej komory bude úroda obilnín horšia, n...
Hlavným dôvodom, prečo firmy meškajú s vyplácaním faktúr alebo ich neuhradia vôbec, je to, že im dlhujú vla...
Čínsky bankový a poisťovací regulátor požiadal finančné inštitúcie, aby poskytli väčšiu podporu investíciám...
V dôsledku vysokých škôd spôsobených tohtoročným dlhotrvajúcim suchom, ktoré utrpia nemeckí farmári, rastie...
Od mája 2017, kedy Union zdravotná poisťovňa spustila skríningový program založený na adresnom pozývaní na ...
Švajčiarska zaisťovňa Swiss Re v piatok potvrdila, že je jednou z hlavných poisťovacích spoločností talians...
NOVIS prechádza na IBM Cloud. To pomôže rastúcej životnej poisťovni so sídlom v Bratislave k ďalšej európsk...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Zdroj: www.opoisteni.sk